Chính sách quy định

Chính sách quy định

ĐIỀU KHOẢN PHẠT VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 Trường hợp chuyến đi bị huỷ bỏ do bên ART Tourism:

– Nếu bên A không tổ chức cho đoàn đi đúng thời hạn dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh, hủy chuyến bay của hãng hàng không…Bên A sẽ thu xếp ngày khởi hành mới, mọi chi phí phát sinh sẽ do hai bên thỏa thuận.

– Nếu bên A không thể hoàn tất các dịch vụ để bên B khởi hành đúng thời gian quy định, bên A phải thông báo cho bên B trước 05 ngày đoàn khởi hành, đồng thời phải trả lại toàn bộ số tiền bên B đã đóng cho bên A 3 ngày kể từ ngày thông báo.

 Trường hợp chuyến đi bị huỷ bỏ do bên khách hàng:

  • Bên B báo hoãn hủy ngay sau khi đặt dịch vụ sẽ chịu phạt 50% trên tổng số tiền của người hủy.
    • Bên B báo hoãn hủy từ 15 đến 10 ngày trước ngày khởi hành sẽ chịu phạt 70% trên tổng số tiền của người hủy.
    • Bên B báo hoãn hủy trong vòng 10 ngày trước khởi hành sẽ chịu phạt 100% giá trị hợp đồng

ĐIỀU KHOẢN CHUNG Chính sách quy định

– Trong các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, các quy định, luật mới của Chính phủ hay nhà chức trách địa phương làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ của người trực tiếp cung ứng dịch vụ, dẫn đến hậu quả làm thay đổi các thỏa thuận của hợp đồng này cũng như các phụ lục của hợp đồng này, các bên không phải chịu trách nhiệm vật chất với nhau.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi phát sinh tranh chấp ngoài thỏa thuận của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này đều được hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, bình đẳng,cùng có lợi, không gây thiệt hại vật chất cho mỗi bên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ. Nếu không giải quyết được, thì việc tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án kinh tế Hà Nội và phán quyết của tòa án kinh tế Hà Nội sẽ là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp thuận và thực hiện.

– Trong trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì những lý do cá nhân, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu những chi phí phát sinh cũng như không hoàn trả tiền tour (trường hợp khách không đi được).