5 điều cần nhớ nếu bạn chuẩn bị đi Thái Lan

5 điều cần nhớ nếu bạn chuẩn bị đi Thái Lan

5 điều cần nhớ nếu bạn chuẩn bị đi Thái Lan

5 điều cần nhớ nếu bạn chuẩn bị đi Thái Lan. Đối với mình Thái như quê ngoại vậy, mặc dù book ve' tháng 10 đi cùng bạn bè rồi nhưng do quá nhớ quê nên mình book ve' đi tiền trạm trước để xem sau 2 năm COVlD có gì thay đổi khum. Bây giờ đi sang Thái không cần phải mua bảo hiểm/thai pass/ …