Merdeka PNB 118 Tower

Tòa tháp chọc trời cao nhất Đông Nam Á Merdeka PNB 118 Tower

Tòa tháp chọc trời cao nhất Đông Nam Á Merdeka PNB 118 Tower

Merdeka PNB 118 Tower ở Kuala Lumpur (Malaysia)  Malaysia sắp khánh thành tòa tháp chọc trời cao nhất Đông Nam Á  Chiều cao cực phẩm của tòa nhà Merdeka PNB 118 Tower ở Kuala Lumpur (Malaysia) là tòa tháp chọc trời với 118 tầng cao 682m. Tòa tháp này đã vượt qua Shanghai Tower trở thành tòa …