Pietra dura Khảm đá Ấn Độ

Pietra dura Khảm đá Ấn Độ – Nghệ phẩm độc đáo

Pietra dura Khảm đá Ấn Độ – Nghệ phẩm độc đáo

Pietra dura Khảm đá Ấn Độ - Khi xét nghệ thuật Ấn Độ, cũng như xét mọi khía cạnh của văn minh Ấn Độ, ta không thể nào không khâm phục dân tộc đó: nghệ thuật của họ phát hiện rất sớm mà lại tiến hoá đều đều. Từ thời đó tới nay, trải qua năm chục thế kỉ, biết bao cuộc biến thiên, hưng phế, nghệ thuật …