Starfield Library Seoul

Starfield Library Seoul

Starfield Library Seoul

Starfield Library Seoul Starfield Library Seoul là 1 không gian rộng 2,800m2 trưng bày hơn 50.000 đầu sách cùng những ấn phẩm giáo dục bằng tiếng Hàn và tiếng anh.   Thư viện hoàn toàn miễn phí cho độc giả dù bạn là khách du lịch hay người Hàn Quốc. Ở rất nhiều vị trí tại thư …